Iedereen die met zonnepanelen meer energie opwekt dan hij of zij op dat moment gebruikt, levert terug aan het elektriciteitsnet. Energiemaatschappijen strepen deze leveringen nu nog volledig weg tegen het verbruik op andere momenten. Dit gebeurt dankzij de zogeheten salderingsregeling. Vanaf 2025 wordt er steeds minder gesaldeerd. Toch blijft investeren in zonnepanelen aantrekkelijk.

Zonnepanelen op het dak? Tot 2025 wordt uw opbrengst nog voor 100% verrekend

De huidige salderings­regeling is gunstig. Door het wegstrepen van de opgewekte energie tegen uw eigen verbruik, krijgt u feitelijk het verkooptarief van uw energiemaatschappij betaald voor uw zonne-energie. Alleen als uw eigen opwekking nóg meer is dan wat u verbruikt in een bepaalde periode, ontvangt u een lager (inkoop)tarief van uw energie­leverancier.

Saldering vanaf 2025 in stappen naar 0

Het kabinet wil de salderings­regeling vanaf 2025 aanpassen. In dat jaar en in 2026 streept uw energie­leverancier niet langer 100% van uw eigen opgewekte energie weg tegen uw verbruik, maar nog maar 64%. Daarna volgt er een snelle afbouw naar 0% in 2031. Vanaf 2031 krijgt u dan alleen nog een (lagere) inkoopvergoeding voor de door u aan het net terug-geleverde energie.

Investeren in zonnepanelen loont nog steeds

Ondanks de afbouw en afschaffing van de salderings­regeling, blijft het interessant om te investeren in eigen zonnepanelen. Allereerst verbruikt u zelf uw zonne-energie zonder dat u ervoor betaalt. De opwekking en het verbruik gebeuren namelijk volledig ‘voor de meter’. U kunt hier op inspelen, door bijvoorbeeld uw (af)wasmachine of droger te laten draaien als het zonnig is of door uw auto zoveel mogelijk overdag op te laden. Ook blijft uw energie­maatschappij u een vergoeding geven voor de terug­levering van zonne-energie aan het net.

Waarom wordt de saldering afgeschaft?

Het kabinet wil de salderings­regeling afschaffen, omdat over de weg­gestreepte elektriciteit geen belasting wordt betaald. De regeling zorgt dus voor minder belasting­inkomsten. Ook maken energieleveranciers extra kosten, die zij door­berekenen aan alle klanten. Hierdoor stijgt het energie­tarief voor iedereen in Nederland, juist ook voor mensen zónder zonne­panelen. Ook dat wil het kabinet tegengaan.

Ieder huis zijn eigen accu?

In ieder geval tot 2025 profiteert u dus van de huidige saldering­sregeling. Wat kunt u daarna doen? Er wordt al langer gesproken over het opslaan van zonne-energie in een accu aan huis. Zo kunt u de opgewekte elektriciteit op ieder gewenst moment inzetten. Dat klinkt ideaal. Toch blijkt ‘ieder huis zijn eigen accu’ niet zo milieuvriendelijk als het lijkt. Door het Nederlandse weer is de accu helaas het grootste deel van het jaar werkloos. En het delven van de grondstoffen voor accu’s veroorzaken CO2-uitstoot en ook milieuschade. Voorlopig lijkt het verbruiken van uw zonne-energie op het moment dat de zon schijnt dus de beste oplossing.