Jaarverantwoording aangepast in 2025?

Jaarverantwoording aangepast in 2025?

Hoe ziet de jaarverantwoording in de zorg er volgend jaar uit?  ‘Anders’ ? In een nieuwe wet staat namelijk dat de minister voor kleine zorgaanbieders dan mag bepalen: welk deel van de verantwoording niet openbaar hoeft te zijn; hoe en wanneer een niet-openbare...
BOX 3: de stand van zaken na de 6 juni arresten.

BOX 3: de stand van zaken na de 6 juni arresten.

Oordeel Herstelwet Sinds 2017 wordt de verschuldigde belasting over box 3 bepaald op basis van een systeem waarin zowel de vermogensverdeling als het rendementspercentage van belastingplichtigen forfaitair werden vastgesteld. De Hoge Raad oordeelde in december 2021...