Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga), dan moet u voor de werkzaamheden voor uw vennootschap een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Door het afschaffen van de zogenoemde ‘doelmatigheidsmarge’ per 1 januari 2023 moet uw gebruikelijk loon mogelijk verhoogd worden.

ONDERWERPEN

Hoe bepaalt u uw gebruikelijk loon?

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Hoe past u de doelmatigheidsmarge nu toe?

Doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 afgeschaft

Wat moet u nu doen?

Hoe bepaalt u uw gebruikelijk loon?

Uw gebruikelijk loon is minimaal gelijk aan het hoogste van de volgende bedragen:

75 procent van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

De wettelijke minimum ondergrens van 48.000 euro (2022).

Uw loon mag in principe ook niet lager zijn dan het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw organisatie. Maakt u echter aannemelijk dat het loon van een werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is, dan mag u uitgaan van 75 procent van dat loon met 48.000 euro als ondergrens.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Om het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking te bepalen, moet u kijken naar een reguliere werknemer (niet dga) die vergelijkbare werkzaamheden als u verricht. Dit salaris is dan het uitgangspunt voor uw gebruikelijk loon.

Hoe past u de doelmatigheidsmarge nu toe?

Heeft u het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vastgesteld, dan mag u hierop nog de doelmatigheidsmarge van 25 procent in mindering brengen met als ondergrens 48.000 euro. Stel: het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is 100.000 euro, dan bedraagt uw loon ten minste 75.000 euro.

Doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 afgeschaft

Het kabinet stelt voor om de doelmatigheidsmarge van 25 procent per 1 januari 2023 af te schaffen. Dat betekent dat uw gebruikelijk loon vanaf dan minimaal gelijk moet zijn aan 100 procent van het loon van de werknemer met de meest vergelijkbare dienstbetrekking met als ondergrens 48.000 euro.

Wat moet u nu doen?

Betekent de afschaffing van de doelmatigheidsmarge dat u uw loon voor de gebruikelijk-loonregeling moet verhogen? Dit hoeft natuurlijk niet als uw huidige loon al 100 procent van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Beoordeel daarom samen met uw Ysel adviseur of u uw loon moet aanpassen.

[Bron Mr. Geert de Jong Door: Mr. Geert de Jong]