Toch geen verzoek om ambtshalve vermindering nodig
Naar aanleiding van het nieuwsbericht uitgebracht door het Register van Belastingadviseurs (17 november) is er individueel overleg geweest tussen het ministerie van Financiën en het RB. Hierop heeft het ministerie op verzoek van het RB schriftelijk bevestigd dat geen verzoek om ambtshalve vermindering nodig is voor niet-bezwaarmakers. Mocht uit de procedure ‘massaal bezwaar plus’ volgen dat toch rechtsherstel geboden moet worden aan niet-bezwaarmakers, dan zal aan alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017-2020 rechtsherstel zal worden geboden op dezelfde wijze als het rechtsherstel voor bezwaarmakers.

Meer duidelijkheid komt er volgens het ministerie uiterlijk 25 november a.s.. Dan heeft het ministerie schriftelijk gereageerd op de gezamenlijke brief van de koepelorganisaties van dinsdag jl.. Ook tijdens de behandeling in de Eerste Kamer zal een en ander verduidelijkt worden. We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen.