Tweede Kamer akkoord met fiks verbouwd Belastingplan 2024.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Maar de Kamer heeft wel duidelijk zijn kans gegrepen om de plannen flink te verbouwen ten opzichte van de begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Zo gaan de tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting extra omhoog en is op het laatste moment een versobering van de zogeheten 30%-regeling aangenomen.

De belastingplannen voor 2024 die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd hebben met de instemming van de Tweede Kamer de eerste horde in het parlement genomen. In het Belastingplan 2024 is onder meer opgenomen dat het lage tarief voor de inkomtenbelasting iets stijgt, dat er een verruiming komt voor het onbelast verstrekken van een ov-abonnement en dat werkgevers € 0,23 per zakelijke kilometer onbelast mogen vergoeden aan werknemers. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn.

Tarief box 2 naar 33%, box 3 naar 36%
De stemmingen in de Tweede Kamer over de belastingplannen vonden plaats in het holst van de nacht, in het staartje van de allerlaatste vergaderdag vóór het verkiezingsreces. Zo veel mogelijk losse eindjes moesten opgelost worden, want de Tweede Kamer vergadert niet meer in de huidige samenstelling. Na de verkiezingen op 22 november treedt namelijk een nieuwe Kamer aan. Hoewel de wetsvoorstellen in het Belastingplan-pakket dus groen licht hebben gekregen, heeft de Tweede Kamer wel flink ingegrepen in de maatregelen. Zo is eerder al duidelijk geworden dat tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting met 2 procentpunt omhooggaan. Voor box 2 komt het toptarief daarmee uit op 33%, en voor box 3 geldt in 2024 een tarief van 36%. Ook heeft de Kamer eerder al een wijziging doorgevoerd in de grensbedragen voor de inkomstenbelasting en de bedragen voor de heffingskortingen. Bij de stemming is echter de zogeheten tabelcorrectiefactor nog een keer verlaagd via een amendement (docx). Daardoor vallen de grensbedragen in de inkomstenbelasting voor 2024 nog iets lager uit. Verder stijgt het minimumloon met 1,2% per 1 juli 2024.

Giftenaftrek, mkb-winstvrijstelling, 30%-regeling en BOR

In de laatste stemronde heeft de Kamer nog flinke verrassingen uit de hoge hoed getoverd, ook in de zoektocht naar financiële dekking. Een greep uit de aangenomen amendementen:

  • De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) blijft toch bestaan voor giften tot aan € 100.000. Eigenlijk zou deze aftrek volledig verdwijnen per 2024. Opmerkelijk is dat deze ingreep wordt betaald met het verlagen van de grens voor zogeheten excessieve leningen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van € 700.000 naar € 500.000. Bij schulden boven deze grens moeten dga’s belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting.
  • De zogeheten 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt geleidelijk versoberd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de rente te verlagen op studieleningen voor studenten van de ‘pechgeneratie’, die dus hebben gestudeerd zonder basisbeurs.
  • De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting gaat in 2024 omlaag van 14% naar 13,31%. Het kabinet had eerder een daling naar 12,7% voorgesteld.
  • De afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in de inkomstenbelasting wordt 2 jaar naar achteren geschoven, van 2025 naar 2027. Bovendien wordt het afbouwtraject veel geleidelijker, en wordt de IACK van 2027 tot 2035 volledig afgebouwd.
  • De geplande accijnsverhoging op benzine en diesel per 2024 gaat niet door. De korting op accijnzen die momenteel geldt wordt een jaar verlengd. Dit wordt onder meer betaald met geld uit het Nationaal Groeifonds. Ook de voorgenomen accijnsstijging op alcoholhoudende drank wordt getemperd. De dekking komt van een extra verhoging van de accijns op tabak en het verhogen van de kansspelbelasting met 1 procentpunt.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet krijgt een extra aanpassing. Het kabinet heeft eerder voor de BOR vanaf 2025 nieuwe percentages voorgesteld voor deze belastingvrijstelling. Tot een ondernemingswaarde van € 1,5 miljoen (nu ruim € 1,2 miljoen) is dan 100% vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Boven die grens zou nog eens 70% (nu 83%) vrijgesteld zijn. Maar in een amendement is deze 70% opgehoogd naar 75%. De dekking voor deze extra vrijstelling komt van een ingreep in de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Nu geldt hiervoor nog een vrijstelling van ruim € 65.000 per belastingplichtige, maar dat gaat in 2024 naar € 30.000.

Verhoging VPB-tarief en ruimere vrije ruimte halen het niet

In de laatste stemronde van deze Tweede Kamer zijn er overigens ook een aantal ingrijpende voorstellen gesneuveld. Zo is een extra verhoging van het toptarief in de VPB van 25,8% naar 36,93% afgeschoten door de Kamer, net als een verhoging van het tarief in de innovatiebox in de VPB van 9% naar 12%. Ook een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) van 1,92% naar 5% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom heeft het niet gehaald. En bijvoorbeeld een heffing op vliegtickets voor overstappende passagiers komt er ook niet.

27 oktober 2023 | Bron [Rendement]