Minister Helder heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het voornemen om de openbaarmakingstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza door bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 tijdelijk te verruimen. De Eerstelijnscoalitie ziet deze tijdelijke verruiming als stap voor de gevraagde extra tijd. Daarmee zijn we er nog niet. Inhoudelijk verandert hiermee nog niets: we blijven met het ministerie van VWS in gesprek over proportionaliteit, het voorkomen van cumulatie van nieuwe wetten en regels, toename regeldruk en maatwerk.

Wij verwijzen u naar bijgevoegde link:

https://www.lhv.nl/nieuws/tijdelijke-verruiming-openbaarmakingstermijnen-jaarverantwoording-wtza/

Met de brief informeert Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport)  u over het voornemen om voor de openbare jaarverantwoording bestaande zorgaanbieders die behoren tot de nieuwe doelgroep van deze jaarverantwoording, de ruimte te geven om deze in de eerste twee boekjaren op een later tijdstip openbaar te maken, te weten 31 december 2023 en 1 oktober 2024.

Kantoor Ysel houdt u graag op de hoogte over de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de jaarverantwoording.

[Bron LHV]