Het kabinet gaat energie-intensieve mkb-bedrijven (met terugwerkende kracht) voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023 financieel ondersteunen. Daarvoor is de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) in het leven geroepen. Energie-intensieve mkb-ondernemers kunnen vanaf 21 maart 2023 de TEK aanvragen. In dit artikel zetten we de hoogte van de tegemoetkoming, de voorwaarden en hoe u de TEK aanvraagt voor u uiteen.

Energieverbruik en omzet als uitgangspunt voor TEK

De TEK wordt berekend op basis van standaard verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op basis van het werkelijke gebruik en de actuele prijs. De TEK vergoedt maximaal 50% van het verschil boven de minimumprijs en bedraagt maximaal € 160.000.

Voorwaarden voor de TEK

Uw bedrijf voldoet aan de Europese mkb definitie.
Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
Uw bedrijf verbruikt jaarlijks tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit.
Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
Terug geleverde elektriciteit aan het net, gaat van het totaalverbruik af. Dit noemen we de standaard jaar-invoeding (SJI).

De energiekosten worden berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh.

Tip! U kunt zelf uitrekenen of u voor de TEK in aanmerking komt. Op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen.

Let op! Het maximum van € 160.000 geldt per onderneming en niet per energiecontract of vestiging. Heeft uw onderneming dus meerdere vestigingen? Dan kunt u niet maximaal € 160.000 per vestiging ontvangen.

TEK aanvragen in het tweede kwartaal 2023

De tegemoetkoming kunt u vanaf 21 maart tot 2 oktober 2023 aanvragen bij de RVO. Hiervoor is eHerkenning op niveau eH3 nodig. Zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen ook met DigiD terecht. Uiteraard kunnen wij u helpen met het beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden en de TEK voor u aanvragen. Ook kunnen we de hoogte van de tegemoetkoming voor u in verschillende scenario’s voor u berekenen.

Voorschot van 35%, vaststellingsverzoek voor definitieve TEK

Op basis van uw aanvraag ontvangt u vooralsnog een voorschot van 35% van het te verwachten subsidiebedrag. Om de definitieve TEK te kunnen berekenen moet een vaststellingsverzoek worden ingediend. Ook dit moet bij de RVO gebeuren, uiterlijk op 31 mei 2024. Natuurlijk kunnen wij u ook helpen bij het bepalen van de definitieve TEK en het vaststellingsverzoek indienen.

(Bron: Moore DRV)