Als uw klanten mkb-ondernemer zijn, dan kunnen zij vanaf 1 april 2023 weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren.

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen uw klanten besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van mkb’ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is nu aangepast en weer open voor aanvragen.

Aanpassingen

De aanpassingen gaan om de volgende punten:

De energieadviseur die de mkb-ondernemer helpt, moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.

De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.

De eisen aan het advies zijn aangescherpt.

De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Advies en ondersteuning

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Naast een besparing op de energiekosten, dragen mkb-ondernemers die verduurzamen bij aan een beter klimaat.

Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag vindt u op de internetsite Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM).

Uitgezonderd

De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder de SVM. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies interessant voor de mkb-ondernemer, bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Raadpleeg daarvoor de Subsidie- en financieringswijzer.

Bron: rvo.nl