Na de coronapandemie heeft Nederland nu te maken met hoge energiekosten, stijgende prijzen voor grondstoffen en stijgende loonkosten. Uit de belastingplannen voor 2023 blijkt dat vooral het mkb de fiscale rekening gepresenteerd krijgt voor de koopkrachtreparaties. Het mkb is het kind van de rekening, terwijl ook van het mkb verwacht wordt om te blijven investeren in de energietransitie. Het Register Belastingadviseurs, de beroepsvereniging van het mkb, roept het kabinet op om de lastenverzwaring niet alleen bij het mkb te leggen.

Lastenverzwaring mkb 
Het RB realiseert zich dat het kabinet in de huidige energiecrisis pijnlijke keuzes moet maken. Uit de plannen blijkt dat het mkb hier voor een groot deel voor op zal draaien. Zo wordt de eerste schijfgrens binnen de Vpb vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast gaat het vennootschapsbelastingtarief van 15% naar 19%. Het afschaffen van de middelingsregeling en de introductie van de twee schijven in de aanmerkelijk belangregeling (2024) helpen hier ook niet bij. Het RB roept het kabinet op om het mkb als motor van de Nederlandse economie te ontzien. Het RB adviseert het kabinet om de gecombineerde belastingdruk tussen ondernemingen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting meer in balans te brengen. In de praktijk betekent dit dat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (19%) te hoog is en verlaagd moet worden. Aansluitend hierop is het wenselijk dat het aanmerkelijk belangtarief verlaagd wordt.

Veel bedrijven in het mkb hebben door de huidige energiekosten en de stijgende loonkosten ook steeds meer financiële problemen. Bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar de coronapandemie heeft hun (horeca, tuinders) wel kwetsbaar gemaakt. Deze bedrijven hebben in de periode dat ze open waren onvoldoende omzet kunnen realiseren of ze waren wel volledig open maar konden door de verstoorde logistieke keten hun afzetmarkt niet bereiken. Doordat de huidige energiecrisis naadloos aansluit op de coronapandemie hebben veel bedrijven geen tijd gehad om te herstellen van de afgelopen jaren. Vanuit dit perspectief doet het RB een dringende oproep aan het kabinet om in de huidige energiecrisis, net als tijdens de coronapandemie, deze bedrijven ruimhartig te steunen.

Overbruggingswet box 3: oude wijn in nieuwe zakken
Eind vorige jaar oordeelde de Hoge Raad in haar kerstarrest dat het inkomen uit box 3 niet gebaseerd moet worden op basis van de forfaitaire rendementen, maar op de werkelijk gerealiseerde rendementen. Dit arrest heeft de gemoederen de afgelopen maanden flink beziggehouden. Het RB kan zich niet vinden in de manier waarop het kabinet invulling geeft aan het geboden rechtsherstel. Het rechtsherstel lijkt veel op het wetsvoorstel box 3 uit 2019 dat in 2020 weer is ingetrokken. Het rechtsherstel is wederom gebaseerd op forfaitaire uitgangspunten en niet op werkelijke rendementen. Naar verwachting zal de Belastingdienst overspoeld worden door nieuwe bezwaren. Geen stap vooruit voor zowel de fiscus als de burger.

Afschaffen Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Het RB begrijpt dat het kabinet in navolging van het afschaffen van pensioen in eigen beheer ook de fiscale oudedagsreserve afschaft. Echter, het RB vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet alleen de mogelijkheid van doteren aan de fiscale oudedagsreserve afschaft en geen extra mogelijkheden aanbiedt om de fiscale oudedagsreserve af te bouwen. Het RB is voorstander dat – net als bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer – voor de fiscale oudedagsreserve een soortgelijke afkoopregeling te introduceren. Of in iedere geval toestaat dat de fiscale oudedagsreserve vrijwillig afgebouwd mag worden.

[Bron RB 20 september 2022]