Waar moet u als IB-ondernemer rekening mee houden?

  • De Winstvrijstelling in de IB voor ondernemers gaat van 14% naar 12,7%. (lagere aftrekpost)
  • Afschrijvingsbeperking op bedrijfspanden in de inkomstenbelasting wordt net als voor de Vpb beperkt tot de WOZ-waarde. U kunt uw bedrijfspand niet langer afschrijven indien de boekwaarde de WOZ heeft bereikt.     (lagere afschrijvingsmogelijkheden)

Onderscheid afschrijvingsbeperking verdwijnt

Het kabinet wil dat het onderscheid tussen de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de IB en de VPB verdwijnt. Daarmee geldt dan voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt een afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is, en speelt ook geen rol of het in een IB-onderneming of een VPB-plichtige onderneming wordt gebruikt. De mogelijkheid voor langdurig uitstel van belastingheffing (door gebruikmaking van de herinvesteringsreserve) wordt hierdoor beperkt.

  • Zelfstandigenaftrek daalt in 2024 naar € 3.750

Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting die voldoet aan het urencriterium heeft recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost wordt al jaren versneld afgebouwd. In 2024 daalt de zelfstandigenaftrek verder naar € 3.750. In 2023 bedraagt deze nog € 5.030

  • Percentage van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wordt structureel verlaagd naar 40% (nu 45,5%), en maximum investering (nu € 136 miljoen) die in aanmerking wordt genomen wordt ook verlaagd.

Wijzigingen in BOX 2 (aanmerkelijk belang)

Deze wijziging is al in Belastingplan 2023 aangenomen en wordt ongewijzigd doorgevoerd.

Huidig tarief 26,9% over dividenden en vermogenswinsten gaat omhoog in 2024: 24,5% tot € 67.000, daarboven 31%.

Bij dividend van € 500.000 gaat box 2 heffing omhoog van € 134.500 naar € 150.645, dus ruim € 15.000 hogere heffing.

Bedoeling verschil toptarief werknemer en DGA te verkleinen. Voor DGA met winst minder dan € 200.000 was dit 11,6%, wordt 5,4%

 

Belastingverhoging voor ondernemers:

Midden en klein bedrijf:  VPB- (vennootschaps) -tarief neemt toe van 19% (2023) naar 19,7% (2024).

Hoge VPB -tarief constant (25,8%).

Tariefopstapje daalt van € 200.000 (2023) naar € 170.000 (2024).

BV met winst van € 400.000 gaat van € 60.500 VPB in 2021 naar € 89.600 in 2024.

MKB gaat dus effectief meer VPB betalen, terwijl voor grote bedrijven het toptarief gelijk blijft. En dat toptarief bereik je al vanaf € 170.000.

Percentage van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wordt structureel verlaagd naar 40% (nu 45,5%), en maximum investering (nu € 136 miljoen) die in aanmerking wordt genomen wordt ook verlaagd.

 

BOX 3 na kerstarrest (2021)  sparen en beleggen

Jaarlijks vastgesteld forfaitair rendement over spaargeld (0,36%), schulden (2,57%) en beleggingen/andere bezittingen (6,17%). Dit zijn cijfers per 1 januari 2023, alleen spaargeld staat al vast.  In 2024 wordt heffingsvrij vermogen (€ 57.000 per persoon) niet geïndexeerd en het BOX III tarief stijgt met 1% extra naar 34%.

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad concludeert overigens dat dit systeem ook niet volledig houdbaar is.

Toekomst: Nieuwe variant: vermogensaanwasbelasting en soms vermogenswinstbelasting.

Gewenste invoer 2027, kan dit?

  • Automatisering Belastingdienst (ligt onder druk)
  • Waardering vermogensbestanddelen per 1-1-2027 (op welke wijze vorm te geven?)
  • Teruggaven van belasting bij verliezen? Kortom nog vele zaken die verduidelijkt moeten gaan worden.

 

Werkgever

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer.

Hoe hoog is de vrije ruimte van de WKR in 2024?

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit staat op Prinsjesdag in de overige fiscale maatregelen.

Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2023 verhoogd naar 3%. Voor 2024 wordt deze tijdelijke verhoging weer teruggedraaid. Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van uw onderneming. Over het meerdere is en blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.

Arbeidskorting stijgt weer in 2024

Net als in voorgaande jaren stijgt de arbeidskorting ook in 2024. Dit is te lezen in het Belastingplan 2024, dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. Met het verhogen van de arbeidskorting wordt werken meer lonend en de belastingdruk op arbeid verlaagd. De maximale algemene heffingskorting komt voor 2024 uit op € 3.374. In 2023 is dit nog € 3.070.

Betalingskorting voor voorlopige aanslag IB sneuvelt

Per 2024 is de betalingskorting voor de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting (IB) verleden tijd. Ondernemingen krijgen vanaf volgend jaar geen korting meer als zij hun voorlopige aanslag IB in één keer vóór de uiterste betaaldatum van de eerste betaaltermijn betalen, in plaats van in termijnen.

De betalingskorting voor de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting is op dit moment nog gekoppeld aan de invorderingsrente. Een onderneming hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen. Op de voorlopige aanslag is te zien of er al dan niet sprake is van korting en hoe hoog deze is. De betalingskorting wordt berekend over de helft van het bedrag dat een onderneming moet betalen aan de fiscus. Dat is de gemiddelde schuld over de hele betaalperiode. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage van de betalingskorting. Dit is gekoppeld aan de invorderingsrente en bedraagt vanaf 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 2% en 3% vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

 

Nu echt klaar met de jubelton bij schenkingen

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning verdwijnt in 2024 definitief van het toneel. De vrijstelling is al flink gekortwiekt dit jaar, maar wordt volgend jaar zoals gepland afgeschaft.

Dankzij deze verhoogde vrijstelling kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar (nu nog) een belastingvrije schenking krijgen voor de aankoop van een huis. Aanvankelijk was die vrijstelling meer dan € 106.000, vandaar de bijnaam ‘jubelton’. Maar sinds dit jaar is er van een ton allang geen sprake meer. De vrijstelling is namelijk teruggeschroefd naar € 28.947, hetzelfde bedrag als de verhoogde vrijstelling voor ouders aan hun kind.

Verhoogde vrijstelling alleen met familieband

Maar in 2024 is de voormalige jubelton echt verleden tijd, want in de Prinsjesdagstukken is hier geen wijziging in aangebracht. De verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kind blijft overigens wel bestaan, net als de verhoogde vrijstelling voor een dure studie. Zo’n schenking is vrij te besteden, en dus eventueel ook aan een woning. Maar dat is wel een verschil met de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, want daarbij hoeft er geen familieband te zijn. Ook voor een schenking aan bijvoorbeeld een buurmeisje (van tussen de 18 en 40 jaar) is deze vrijstelling bruikbaar. Daar gaat dus een streep door. Gulle gevers zullen dus andere manieren moeten vinden, bijvoorbeeld een familie hypotheek.

 

Heeft u een vraag over een bepaald onderwerp of wilt u advies over een bepaald onderwerp,  neemt gerust contact op met onze Ysel medewerkers.    Wij staan u graag fiscaal bij.