Het zal u niet zijn ontgaan dat op 20 september 2022 de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 zijn gepresenteerd.

Centraal staat het voorkomen van koopkrachtverlies. Daarvoor worden diverse grote en kleinere maatregelen genomen.

Opvallend is dat deze voor een groot deel worden gefinancierd door het MKB. Zo gaat het lage Vpb-tarief omhoog van 15% naar 19% en de schijf waarover dit tarief wordt berekend omlaag van € 395.000 naar          € 200.000. Dit is de facto terug naar de situatie voor 2022.

Ook worden (nog niet in 2023 maar in 2024 !) in Box 2 (de aanmerkelijk belang box) twee tariefschijven ingevoerd in plaats van het huidige tarief van 26,9%. Een tarief van 24,5% over de eerste € 67.000, en 31% over Box 2 inkomsten boven deze drempel. En de IB-ondernemer wordt getroffen door een snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek en uitfasering van de Fiscale Oudedagsreserve.

De overbruggingswet voor Box 3 blijft een jaar langer van toepassing, namelijk tot en met 2025. Het tarief wordt in stapjes verhoogd van 31% naar 34%. Met name beleggers in vastgoed worden geconfronteerd met een stijging van de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% en een inperking van de leegwaarde-ratio.

Definitief wordt geen rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de definitief vaststaande Box 3 aanslagen over 2017 en latere jaren. Staatssecretaris Van Rij leek hier afgelopen weekend iets anders over te indiceren, maar het Kabinet acht de kosten van volledig rechtsherstel te hoog.

De tegemoetkoming voor hoge energieprijzen is nog niet in deze maatregelen meegenomen.

 

Lees meer over deze en alle andere plannen in de Cervus Prinsjesdagspecial

Belastingplan 2023 Cervustax

Voor nog meer informatie met betrekking tot de wijzigingen verwijzen wij u naar naar de volgende bijlage.   Deze bijlage is opgesteld door het Register van Belastingadviseurs.
In een 15 tal pagina’s de wetsvoorstellen op een rij.

Prinsjesdag 2022