Modelovereenkomst vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024 (wet DBA)

In het inmiddels bekende Deliveroo-arrest is geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dit heeft tot gevolg dat de modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging niet meer bruikbaar zijn. De Belastingdienst heeft daarom besloten de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in te trekken. Het gevolg is dat opdrachtgevers die opdrachtnemers inhuren met een modelovereenkomst op basis van vrije vervanging, tot 1 januari de tijd hebben om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Oordeel van de Hoge Raad
Op 24 maart 2023 oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers van Deliveroo werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst hangt af van alle omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad. Zo is bijvoorbeeld de verplichting om de arbeid persoonlijk uit te voeren, één van de elementen die van belang zou kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Het is echter niet doorslaggevend.

Het arrest heeft impact om de modelovereenkomst vrije vervanging. In de modelovereenkomst staat dat de opdrachtnemer zich vrijelijk mag laten vervangen zonder dat sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst heeft besloten om de goedkeuring van deze modelovereenkomst in te trekken.

Het Deliveroo-arrest heeft onmiddellijk invloed, maar de Belastingdienst heeft er voor gekozen om de goedkeuring pas in te trekken per 1 januari 2024. Op deze wijze hebben partijen die werken op basis van de modelovereenkomst vrije vervanging de tijd om het een en ander te beoordelen en aan te passen.

Wat kunt u doen?
– Beoordeeld de arbeidsrelatie opnieuw.
– Pas de arbeidsrelatie aan vóór 1 januari 2024.
– Controleer met enig regelmaat hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd.

Tip!
Om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen kunt u eventueel de webmodule op ondernemersplein.kvk.nl gebruiken of de ondernemerscheck. Deze geven geen zekerheid, maar kunnen wel een indicatie geven over de dienstbetrekking en ondernemerschap.

Auteur: mr. drs. E. Porsuklu (op persoonlijke titel)

[Bron REDACTIE NEXTENS]