Minister Helder gebruikt pauzeknop voor Jaarverantwoording Zorg 2022 en 2023!

Goed nieuws voor alle zorgaanbieders die over 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording in moeten dienen! Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft op 28 september jl. laten weten dat zij omwille van een ‘rustige en zorgvuldige implementatie’ de verplichting om een openbare jaarverantwoording in te dienen zal pauzeren voor voornoemde groep. De pauze geldt niet alleen voor de jaarverantwoording over boekjaar 2022, maar ook over boekjaar 2023.

In de praktijk lijkt er volgens de minister nog niet onder alle zorgaanbieders voldoende draagvlak voor en kennis over de verantwoordingsplicht. In de praktijk wordt bovendien geklaagd over de administratieve verplichtingen die de verantwoordingsplicht meebrengt. Zo heeft een grote groep huisartsen recent een petitie ingediend bij de minister om haar zorgen te uiten over de toename van de verplichtingen in relatie tot het aantrekken van (nieuwe) praktijkhouders. De minister laat in haar brief weten oog te hebben voor deze zorgen.

Voor wie geldt de pauzering van de jaarverantwoordingsplicht?

De aangekondigde pauze geldt voor alle zorgaanbieders die over kalenderjaar 2022 voor het eerst een jaarverantwoording zorg in moeten dienen en voor 1 januari 2022 reeds zorg verleenden. In de praktijk gaat het in basis onder meer om:

  • Huisartsenpraktijken.
  • Fysiotherapiepraktijken.
  • Medisch specialistische bedrijven.
  • Zorginstellingen die uitsluitend als onderaannemer werkzaam zijn.
  • Zorginstellingen die uitsluitend financiering ontvangen op basis van een persoonsgebonden budget.

Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 zijn opgericht of van organisatiestructuur zijn gewijzigd blijven volgens de minister gewoon verplicht om een jaarverantwoording in te dienen. De pauze is ook niet van toepassing op zorgaanbieders die tevens jeugdhulp verlenen. Zeker weten of de pauze wel of niet voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

Besluitvormingsproces

De minister heeft laten weten dat het besluit (AMvB) tot het instellen van een pauze het formele wetgevingsproces moet doorlopen en naar verwachting pas medio 2024 wordt gepubliceerd en in werking zal treden. De zorgaanbieders voor wie de pauzering van de verplichting geldt worden dan dus met terugwerkende kracht uitgezonderd van de verantwoordingsplicht over boekjaren 2022 en 2023.

Contact

Meer weten over de pauzeknop of over de jaarverantwoording zorg? Neem dan contact op met het Ysel team.   info@yselbv.nl

Aandachtspunt mogelijk dient u als zorgverlener wel een toelatingsvergunning aan te vragen.

Wanneer moet je wél een toelatingsvergunning aanvragen? Zorgpraktijken waren in het verleden onder de Wtzi automatisch toegelaten. Volgens de Wtza moet een praktijk die al bestond voor 1 januari 2022 alsnog een toelatingsvergunning aanvragen als je met meer dan 10 zorgverleners vanuit de praktijk werkzaam bent.
Dat moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (voor 1 januari 2024 moet de vergunning zijn aangevraagd).