Minister Helder zegde op 5 juli 2023 toe de omstreden openbare jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijns zorgaanbieders voorlopig op te schorten. Op basis van de aanzwellende kritiek geeft zij aan dit en volgend jaar geen verantwoording te verwachten over het voorgaande boekjaar.

Dit uitstel geldt voor de groep die zich dit jaar, in het verlengde van de inwerking getreden Wtza, voor het eerst zou moeten verantwoorden. Hieronder bevinden zich vooral veel eerstelijns zorgaanbieders. Het uitstel geeft volgens de minister ‘rust in het proces’, zij geeft aan zich nader te laten adviseren over het vervolg door een commissie jaarverantwoording. Deze commissie wordt na de zomer ingesteld.

Samen met de coalitie van eerstelijns beroepsorganisaties is, met een aantal van de in de zorg gespecialiseerde accountantskantoren, onder mede-aanvoering van AGZ, al veel langer zeer kritisch op de jaarverantwoording gereageerd. Daarbij gaat het over principiële bezwaren, maar ook bezwaren vanuit regeldruk- en uitvoeringsperspectief. Op basis van toelichting op die uitvoeringsproblemen schoof de minister eerder al de aanleverdatum voor het aanleveren van de vereiste gegevens op. Goed om te zien dat nu eerst de pauzeknop is ingedrukt, we zullen samen kritisch blijven op de uitvoering.

Minister drukt pauzeknop in voor jaarverantwoording

[Bron AGZ Accountants voor de Gezondheidszorg]