Je hebt een eigen woning en vermogen in de vorm van spaar- of beleggingstegoeden en vraagt je af hoe je dit vermogen in kunt zetten voor verduurzaming. Ook wil je rendement behalen. In dit artikel lees je meer over verduurzaming en jouw vermogen.

Eigen woning

Allereerst kun je denken aan het nemen van energiebesparende maatregelen voor het aanpassen van je eigen woning. Je kunt hierbij denken aan isolatiemaatregelen, zonnepanelen en de vermindering van gasverbruik door gebruik te maken van andere verwarmingssystemen. Door energie te besparen of op te wekken, of allebei, draag je bij aan een duurzame wereld.

Het aanpassen van de woning kost uiteraard geld. Op dit vermogen kan je geen (beleggings-) rendement meer behalen. Wel bespaar je op de energiekosten, zo maak je dus op een andere manier rendement op je vermogen.

Door te investeren in je eigen woning krijgt je eigen woning mogelijk een beter energielabel. Ook dat kan voordeel opleveren, als je je huis verkoopt. Huizen met een energielabel van A tot en met C stegen namelijk in de afgelopen tijd meer in waarde dan huizen met een minder goed label.

Je komt mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een verbouwing wanneer je energiebesparende maatregelen neemt. De overheid heeft hiervoor de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE). De ISDE geldt onder andere voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, aansluiting warmtenet en een aantal isolatiemaatregelen.

Als je voor de financiering van de energiebesparende maatregelen vermogen onttrekt aan je spaartegoeden of beleggingen, dan heb je een lager vermogen in box 3. Hierdoor kan de inkomstenbelasting in box 3 lager uitvallen, dan zonder de genomen maatregelen.

Mocht je je beschikbare vermogen niet aan willen spreken, dan kun je ook een lening opnemen om de duurzame investeringen in je eigen woning te financieren. Het is goed te weten dat je onder voorwaarden extra kunt lenen voor energiebesparende maatregelen. Verder kun je in aanmerking komen voor een duurzaamheidskorting, die gekoppeld is aan het energielabel van je eigen woning.

In het bovenstaande is als uitgangspunt genomen dat je blijft wonen in je huidige eigen woning. Je kunt er ook voor kiezen om te verhuizen naar een duurzamere woning. Dan maak je eerst kosten voor de (verduurzaamde) nieuwe woning, die je op termijn terug kunt verdienen door lagere energielasten. Omdat je mogelijk overwaarde hebt in je huidige woning, kan de verhuizing gevolgen hebben voor de hoogte van de hypotheekrenteaftrek.

Groen sparen en beleggen

Je kunt er ook voor kiezen om (een gedeelte van) je beschikbare vermogen op een groene spaarrekening of in een groene belegging aan te houden. Onder voorwaarden kan een spaar- of beleggingsinstelling door de Belastingdienst worden aangewezen als groenfonds. Een groenfonds verstrekt leningen aan duurzame projecten, tegen een lagere rente dan anders het geval zou zijn. Jouw rendement bestaat uit de ontvangen rente of het rendement van de beleggingen. Zo draag je dus bij aan de verduurzaming van de wereld en behaal je ook rendement.

Voor groen sparen en groen beleggen geldt er één vrijstelling in box 3 van maximaal € 71.251 (fiscaal partners € 142.502 (2024)). Vanaf 2025 zal deze vrijstelling € 30.000 zijn (€ 60.000 voor fiscaal partners). Mogelijk wordt deze verlaging nog door de Tweede Kamer teruggedraaid, waardoor de vrijstelling vanaf 2025 € 61.000 kan worden (€ 122.000 voor fiscaal partners). De vrijstelling voor groen sparen en beleggen komt bovenop het heffingsvrije vermogen in box 3 van € 57.000 (fiscaal partners € 114.000 (2024)).

Naast de vrijstelling voor groene beleggingen heb je ook recht op extra heffingskorting. Deze heffingskorting is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar je (eventueel met je partner) recht op hebt. De extra heffingskorting is dan maximaal € 499 (fiscaal partners € 998 (2024)).

In het geval je vermogen overbrengt van je beleggingen naar een fonds dat kwalificeert als groene belegging, zal het rendement gemiddeld lager zijn dan voor andere beleggingen verwacht wordt. Dit komt doordat het groenfonds leningen verstrekt tegen een lagere rente dan de marktrente.

Het voordeel van de extra vrijstelling in box 3 voor groen sparen en beleggen is dus afhankelijk van de samenstelling van je vermogen in box 3.

Duurzaam beleggen

Ook bij je beleggingskeuzes kun je rekening houden met duurzaamheid. Als op een duurzame manier wordt belegd, dan kan rekening worden gehouden met milieu, samenleving en een goed bestuur (ESG). Er bestaan ook groen obligaties, waarmee overheden de energietransitie bijvoorbeeld financieren.

Naast het financiële rendement wordt met duurzaam beleggen ook maatschappelijk rendement gerealiseerd. Uit historische analyses blijkt dat er een neutraal tot positief verband bestaat tussen de duurzame inspanningen van een bedrijf en de financiële prestaties. Kortom, met een duurzame aandelenbelegging kun je bijdragen aan een betere wereld wat niet ten koste hoeft te gaan van het beleggingsrendement. Het verwachte rendement van groene obligaties is gelijk aan andere, vergelijkbare obligaties.

In box 3 worden jouw beleggingen belast in de categorie Overige bezittingen. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beleggingen met of zonder een duurzaam karakter. Dit dus met uitzondering van de hiervoor genoemde groene beleggingen in een groenfonds.

Hoe maak je een keuze?

Met je vermogen kun je bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Dat kan financieel voordeel opleveren, bijvoorbeeld door energiebesparing, lagere belastingheffing of een hoger beleggingsrendement. Welke manier van verduurzaming het beste aansluit, hangt af van je persoonlijke situatie.

Onze adviseur staan u graag bij wat de fiscale gevolgen zijn van uw keuze.  U dient zelf uw beleggingskeuzes te maken.