Vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is de regeling openbare jaarverantwoording Wmg ingesteld om de besteding van publieke middelen transparant te maken. Bent u verplicht financiële jaarcijfers openbaar te maken? En moet dat dan voor 1 juni 2023 of voor eind december 2023?

Ysel BPO Services BV helpt  u met financiële jaarverantwoording Wmg

Voor wie geldt de jaarverantwoording Wmg?

“Vanaf 2022 geldt die voor meer zorgaanbieders dan voorheen. Je moet eraan voldoen in de volgende situaties:

Als je betaald krijgt vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet.
Als je betaald krijgt vanuit verzekerde zorg in de Wet langdurige zorg.
Als je betaald krijgt vanuit een VWS-subsidie.
Het maakt niet uit of je hoofd- of onderaannemer bent. Maar er zijn wel uitzonderingen.”

“Een belangrijke uitzondering is dat de jaarverantwoordingsplicht niet geldt voor solisten en zzp’ers, mits ze geen zorg uitbesteden aan bijvoorbeeld een waarnemer of anderszins. Als een solist werkzaamheden uitoefent via een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) of via een vof, dan geldt de plicht weer wel. En dan is er nog een uitzondering: medisch specialisten die deelnemen aan een MSB via een bv vallen niet onder de openbare jaar­ver­antwoordings­plicht, behalve als zij zorgactiviteiten buiten het MSB verrichten. Al met al best ingewikkeld, maar wij weten precies hoe het zit, dus we helpen graag als het nog niet helemaal duidelijk is.”

 

Wat moet er wanneer worden ingeleverd?

“In de Wmg is bepaald dat via het portaal van het ministerie van VWS 3 onderdelen moeten worden ingeleverd: de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar, een toelichting met aanvullende informatie en er moet een online vragenlijst worden ingevuld. De eerste 2 zaken kunnen wij verzorgen voor een scherpe prijs. Alleen het inleveren van de gegevens en het invullen van de online vragenlijst moet de zorgaanbieder wel zelf regelen, maar ook hierbij kunnen we helpen.”

“Er zijn 2 verschillende deadlines, afhankelijk van hoe lang je organisatie al zorg levert. Is dat vanaf 1 januari 2022, dan is de deadline 1 juni 2023. Verleent je organisatie al langer zorg, dus ook al vóór 1 januari 2022, dan heb je uitstel tot en met 30 december 2023. Veel zorgorganisaties hebben nu de tijd om dit goed geregeld te krijgen.”

Waarom zou ik het uitbesteden aan Ysel BPO Services BV?

“We ontzorgen organisaties op zowel proces als inhoud, en dat doen we met veel kennis en ervaring. Het sluit naadloos aan bij onze dienst Financiële administratie. We nodigen alle zorgaanbieders die hiermee worstelen uit om contact met ons op te nemen voor een gesprek over de mogelijkheden, de kosten en onze aanpak. Wij nemen de jaarverantwoording graag uit handen en verzorgen het voor een scherpe prijs, op de juiste wijze volgens de privacyrichtlijnen en op tijd.”

Begrippenlijst

Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders. De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Lees meer over de Wtza

Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarverantwoording is nader geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Wat dat betekent, welke zorgaanbieders verantwoordingsplicht hebben en wat u moet verantwoorden, leest u hier.

Stroomschema+Wtza+DEF (5).pdf

Ysel BPO Services BV gaat na de zomerperiode contact opnemen met haar zorgrelaties. We stemmen dan per relatie af welke stappen er gezet moeten gaan worden.