Per 1 oktober 2022 zijn de regels rondom de terugbetaling van belastingschulden door het kabinet voor ondernemers versoepeld. Voor sommige ondernemers wordt het nu mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het gaat hierbij om ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar een schuld hebben van meer dan € 10.000. Om de gezonde ondernemingen meer lucht te geven, heeft het kabinet besloten om de aflossingstermijn te verlengen. Verder wordt het mogelijk gemaakt om éénmalig een betaalpauze in te lassen van zes maanden, en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Voornoemde betaalpauze was aanvankelijk drie maanden, maar als gevolg van een aangenomen motie is deze termijn verlengd naar zes aaneengesloten maandtermijnen of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit aflossingsproblematiek blijkt. Verder is als voorwaarde gesteld dat de reguliere betalingsverplichtingen vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen.

Om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben gebruik maken van de regeling, heeft het kabinet besloten om drie groepen niet in aanmerking te laten komen voor de extra verlening van de betalingsregeling. Het gaat om de volgende groepen:

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan.

Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.

Bedrijven met een openstaande (corona) belastingschuld lager dan € 10.000.

Voor de verlening moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Uit het verzoek moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar kan worden afgelost, maar wel binnen zeven jaar. De Belastingdienst zal de aangeleverde gegevens toetsen. Bij een schuld vanaf € 50.000 wordt om meer onderbouwing verzocht dan bijvoorbeeld bij een schuld tussen de € 10.000 – € 50.000. Het verzoek kan de gehele looptijd van de betalingsregeling worden aangevraagd.

Let op! De staatssecretaris merkt op dat een ondernemer slechts eenmaal om een betaalpauze kan verzoeken, en dat het gebruikmaken van een betaalpauze kan gaan leiden tot hogere maandtermijnen en oplopende invorderingsrente.

[Bron Nextens /Auteur: mr. drs. E. Porsuklu (op persoonlijke titel)]