Een nieuwe POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken meldt de Landelijke Huisartsenvereniging op de website. De Belastingdienst stelt dat op basis van de modelovereenkomst niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Bestaande overeenkomsten kunnen  blijven bestaan, maar het advies is om een nieuwe POH-GGZ via een detacheringsbureau in te huren of zelf in dienst te nemen.

In 2016 is de modelovereenkomst voor BIG-geregistreerde POH-GGZ getoetst door de Belastingdienst. Het oordeel was toen dat als op basis van de modelovereenkomst wordt gewerkt, er geen sprake is van een dienstbetrekking. Omdat de beoordeling van deze modelovereenkomst dit jaar afliep is een herbeoordeling en verlenging gevraagd. De Belastingdienst stelt nu dat op basis van de modelovereenkomst niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Bij de beoordeling in 2016 was onder meer van belang dat de POH-GGZ een BIG-registratie heeft, zelf (eind)verantwoordelijk is en geen aanwijzingen of instructies hoeft op te volgen. Er is de Belastingdienst gebleken dat niet of zeer beperkt aan die uitgangspunten kan worden voldaan in de praktijk, waardoor zij nu tot een ander oordeel gekomen zijn.

Geen BIG-registratie

De meeste POH-GGZ hebben geen BIG-registratie. Hierdoor kunnen zij niet zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor hun eigen handelen. Ook is de POH-GGZ niet eindverantwoordelijk, maar werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Dat betekent dat de huisarts wel de mogelijkheid moet hebben om aanwijzingen of instructies te geven aan de POH-GGZ om aan die eindverantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging, 15 september 2022