Ondernemers die met ingang van 1 januari 2023 de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW willen toepassen, moeten zich op tijd melden bij de Belastingdienst. Uiterlijk 2 december 2022 moet de aanmelding binnen zijn.

Toepassing van de KOR (infographic) kan ondernemers met relatief weinig BTW-omzet een hoop papierwerk schelen. Dankzij de KOR hoeft de ondernemer geen BTW-aangifte te doen, en geen BTW te berekenen aan klanten. Daar staat tegenover dat de ondernemer ook geen BTW meer mag aftrekken.

KOR ook voor zzp’er, bv en stichting

Naast eenmanszaken kunnen ook bv’s, stichtingen en verenigingen gebruikmaken van de regeling. Of zij de KOR kunnen toepassen is afhankelijk van de omzet. Ondernemingen die in een jaar minder dan € 20.000 omzet (exclusief BTW) draaien, kunnen voor de KOR kiezen. Deze keuze geldt voor drie jaar. Een ondernemer die met ingang van 2023 de KOR instapt, moet de regeling dus minstens tot en met 2025 toepassen. Stapt een ondernemer uit de regeling, dan mag hij de KOR ook drie jaar niet toepassen.

Aanmelden voor de KOR, en tijdig afmelden

De aanmelding loopt via een formulier op de website van de Belastingdienst. De melding moet uiterlijk vier weken voor de start van het aangiftetijdvak waarin de KOR moet ingaan binnen zijn bij de fiscus. Voor het tijdvak dat op 1 januari 2023 start, is dat dus uiterlijk 2 december 2022. De ondernemer krijgt dan een brief van de Belastingdienst met de definitieve ingangsdatum van de KOR. Tot die tijd moet de ondernemer gewoon de BTW-aangifte blijven doen.

Als de omzet in een jaar boven de € 20.000 uitkomt, moet de ondernemer zich ook direct afmelden voor de KOR. De omzet die de onderneming maakt na de overschrijding valt niet meer onder de regeling, en de ondernemer moet daarbij dus ook direct weer BTW gaan berekenen.

Is de keuze voor de KOR in de BTW voordelig?

Het is van groot belang om vooraf goed af te wegen of de toepassing van de KOR voordelig is. Dat een deelnemer van de KOR geen BTW mag aftrekken kan erg nadelig uitpakken. Als een ondernemer bijvoorbeeld veel investeringen op de planning heeft staan voor 2023 is het onvoordelig om voor de KOR te kiezen. De betaalde BTW op die investeringen is dan namelijk niet aftrekbaar. Of stel dat een ondernemer in 2022 een moeizaam jaar heeft gehad en onder de omzetgrens van € 20.000 uitkomt. Als die ondernemer verwacht dat de omzet in de loop van volgend jaar weer aantrekt, is een keuze voor de KOR niet handig. De ondernemer moet dan gedurende het jaar alsnog een BTW-administratie  bij gaan houden, BTW-aangifte doen én hij mag drie jaar geen gebruikmaken van de KOR.

Mocht u een vraag hebben over toepassing van de KOR, neemt u dan contact op met uw Ysel adviseur.