Sinds het laatste kwartaal van het jaar 2021 zijn de energieprijzen flink gestegen. Miljoenen huishoudens zijn geconfronteerd met een hoge energierekening. Ook ondernemers worden hard getroffen. Het kabinet heeft een aantal maatregelen in het leven geroepen om huishoudens alsook ondernemers te steunen. Wij zetten de steunmaatregelen op een rij.

Energietoeslag van € 1.300 voor huishoudens met een laag inkomen

Het kabinet heeft begin dit jaar besloten om huishoudens met laag inkomen te compenseren voor de hoge energieprijzen. Dit is een eenmalige tegemoetkoming van € 1.300. De energietoeslag kan via de gemeente worden aangevraagd en is een vorm van bijzondere bijstand. Gemeenten bepalen zelf wanneer recht bestaat op de energietoeslag. Als richtlijn geldt dat huishoudens die maximaal een inkomen hebben van 120% van het sociaal minimum inkomen, in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het kan echter per gemeente verschillen. Zo zijn er ook gemeentes die 140% hanteren van het sociaal minimum inkomen als inkomensgrens. Ook ondernemers kunnen een beroep doen op de regeling.

De termijn waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend voor de energietoeslag kan verschillen per gemeente. Sommige gemeentes hanteren 1 december 2022 als einddatum, sommige gemeentes hanteren 31 december 2022. Het is om die reden raadzaam om tijdig na te gaan of recht bestaat op de energietoeslag van € 1.300 indien deze niet automatisch is toegekend. De energietoeslag zal opnieuw in het jaar 2023 worden uitgekeerd. In het jaar 2022 kan € 500 als voorschot worden uitbetaald voor het jaar 2023.

Energietoeslag van € 380

In de maanden november en december van dit jaar krijgt ieder huishouden in Nederland een korting van in totaal € 380 op de energierekening. Voor de maand november wordt een korting van € 190 toegekend alsook voor de maand december. Het kabinet wil op deze wijze elk huishouden compenseren voor de hoge energierekeningen.

Het is afhankelijk van de energieleverancier hoe de tegemoetkoming wordt verkregen. Dit verschilt per leverancier. De meeste leveranciers hebben klanten geïnformeerd hoe de korting wordt uitbetaald of verrekend. Huishoudens hoeven voor deze vorm van toeslag geen aanvraag in te dienen.

Prijsplafond met ingang van 1 januari 2023

Naast de energietoeslag van in totaal € 380 voor elk huishouden, heeft het kabinet ook besloten om een prijsplafond in te voeren. Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en kleinverbruikers. Naast huishoudens vallen hieronder zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Met dit laatste punt hoopt het kabinet huishoudens en kleinverbruikers te prikkelen om minder energie te verbruiken.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling voor het energie-intensief mkb

Voor mkb-ondernemingen die niet kwalificeren als kleinverbruikers, heeft het kabinet de Tegmoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) aangekondigd. Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 in aanmerking voor de TEK-regeling. Daarnaast moet het gaan om een bedrijf met minder dan 250 werknemers, de jaaromzet is maximaal € 50 miljoen en de jaarbalans is maximaal € 43 miljoen.

De eerste aanvraag kan waarschijnlijk pas vanaf het tweede kwartaal van 2023 worden aangevraagd. Dit kan voor veel mkb-ondernemers voor de nodige financiële problemen zorgen, nu de hoge energieprijzen al geruime tijd voor een financiële strop zorgen. Om enige verlichting te bieden, kan n uitstel van betaling worden gevraagd voor de omzetbelasting en de loonheffingen door de Belastingdienst. Er dient dan wel te worden voldaan aan de voorwaarden van de TEK-regeling. Nadere details van deze regeling zullen nog volgen.

[Bron Nextens / 7 november 2022]