Met het einde van het jaar in zicht, hebben organisaties vaak nog een openstaand stukje vrije ruimte onder de Werkkostenregeling. Maak nu nog gebruik van die ruimte.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers kosten van werknemers vergoeden die geen gerichte vrijstelling hebben. Werkgevers mogen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onderbrengen in de vrije ruimte, met als voorwaarde dat ze voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium en de bedragen worden aangewezen als eindheffingsloon.

Kerstpakket

U kunt als werkgever uw werknemers zo tegen het einde van het jaar nog een leuk extraatje geven. Denk bijvoorbeeld aan een mooi kerstpakket. Hiervoor is het goed om te inventariseren hoeveel vrije ruimte er nog beschikbaar is. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7 procent van de totale loonsom met een maximum van 400.000 euro (6.800 euro). Daarbij kan nog 1,18 procent van de totale loonsom, voor zover deze meer bedraagt dan 400.000 euro bij worden opgeteld.

Let erop dat bij overschrijving van de vrije ruimte de werkgever 80 procent eindheffing is verschuldigd over het bedrag waarmee de vrije ruimte wordt overschreden.

Bonus

Een andere mogelijkheid waar de vrije ruimte voor kan worden benut is het verstrekken van een bonus aan uw personeel, mits deze gebruikelijk is. Voorwaarde hiervoor is dat de bonus nog in 2022 wordt betaald en dat deze niet meer dan 30 procent afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in de sector of branche. De Belastingdienst beschouwt bonussen van maximaal 2.400 euro als gebruikelijk.

 

[Bron Geert de Jong en Almer de Beer]