Het percentage voor de belastingrente gaat voor alle belastingen, behalve voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting waarvoor een ander percentage geldt,

per 1 juli a.s. omhoog van 4% naar 6%. Een verhoging dus van 50%!

Als een belastingplichtige te laat is met het voldoen van de belasting, of te weinig betaalt, moet de Belastingdienst langer op zijn geld wachten. Dan komt de belastingrente (tool) er aan te pas.  De belastingrente is in feite een vergoeding voor de wachttijd. Het percentage van de belastingrente voor de meeste belastingen bedraagt nu nog 4%, maar per 1 juli zal deze stijgen naar 6%. Een flinke stijging dus!

Verhoging belastingrente VPB teruggedraaid

Eerder dit jaar werd er ook al een verhoging van de belastingrente van 8% naar 10,5% voor de vennootschapsbelasting (VPB) en bronbelasting aangekondigd, maar die werd teruggedraaid omdat het kabinet de gehele belastingrenteregeling opnieuw gaat bekijken. Er zijn echter nog geen berichten bekend dat bovenstaande verhoging voor de andere belastingen nu ook niet doorgaat.

Zo realistisch mogelijk vaststellen aanslagen

Om belastingrente zoveel mogelijk te voorkomen moet een belastingplichtige ervoor zorgen dat de (voorlopige) aanslagen zo realistisch mogelijk worden vastgesteld zodat er niets of weinig hoeft te worden bijbetaald.

Indien u verwacht dat uw inkomen over 2022 hoger uitkomt en uw jaarrekening over 2022 is nog niet opgesteld,  neemt u dan contact met uw adviseur op.  Wij zullen dan samen bekijken op welke niveau uw Inkomstenbelasting aanslag IB 2022 dient uit te komen.